Revize kotlů na tuhá paliva

detail

Revize kotlů a krbových vložek

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat revizi kotlů na pevná paliva, přičemž první kontrolu bylo nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016.

Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle.

Značky kotlů u kterých provádíme revize: OPOP a ROJEK.

Krbová kamna a vložky u kterých provádíme revize: ABX, Bef Home Haas + Sohn

Naše služby si můžete objednat na telefonním čísle:

+420 607 741 294

Popřípadě využíjte náš kontaktní formulář.